Morning

 

(English)

 

Sweet Freja

Another morning

Another breath

Another heartbeat

Another chance

I am grateful for my life and everything I received

I honor and cherish this day as it may be my last

Before the birch I receive and give your love and light

Guide me this day sweet Freja

With every breath

With every heartbeat

With all my love

 

(Swedish)

 

Söta Freja

En annan morgon

Ett annat andetag

En annan hjärtslag

En ny chans

Jag är tacksam för mitt liv och allt jag fick

Jag hedrar och värnar om denna dag eftersom det kan vara min sista

Innan björken tar jag emot och ger din kärlek och ljus

Vägleda mig den här dagen söta Freja

Med varje andetag

Med varje hjärtslag

Med all min kärlek

 

 

547667_363990283674376_1481102498_n.jpg

Divination

(English)

I know I'm hanging
On a windy tree
Nine full nights
My heart bleeds
from my own birch arrow
An offer to Freja
myself for myself
On that tree
Nobody knows
Where those roots come from
None gave me bread
None gave me water
Deep in the dark
I found the runes
I cried and fell
Powerful poems nine
I learned from the lady
Queen of Disir
And a drink
Of precious mead
from her perfect cup
Then I started to bear fruit
And knowledge
To grow and flourish
From a word to a word

I was led to a word
From a deed to another deed

(Swedish)

 

Jag vet att jag hänger

På ett blåsigt träd

Nio hela nätter

Mitt hjärta blöder

från min egen björkpil

Ett erbjudande till Freja

själv för mig själv

På det trädet

Ingen vet

Var de rötter kommer från

Ingen gav mig bröd

Ingen gav mig vatten

Djupt i mörkret

Jag hittade runorna

Jag grät och föll

Kraftfulla dikter nio

Jag lärde mig av damen

Drottning av Disir

Och en drink

Av dyrbar mjöd

från hennes perfekta kopp

Sedan började jag bära frukt

Och kunskap

Att växa och blomstra

Från ett ord till ett ord

Jag leddes till ett ord

Från en handling till en annan

Photo inspired from Golden Tears by Gustav Klimpt
Webmaster   Armi Jarvis
2020 September